Lykke Media fikk i oppdrag å lage nye nettsider til http://lån.priv.no. Nettsidedene skulle ikke ha en tradisjonell design, men kort sagt en uvanlig design. Det fikk den. Innholdet på siden handler om lån og andre økonomiske emner.

Nettsidene skulle være enkel å navigere slik at de besøkende fant mest mulig nyttig info på kortest mulig tid. Det skulle heller ikke legges opp til reklame for lån slik som ofte er vanlig på denne type nettsider, det ga en ekstra utfordring.

Penger er et tema i tiden og på et annet oppdrag har vi har laget en nettside om gjeldsproblemer.