Vi utvikler flerspråklige nettsider for deg. Vi setter opp siden din med to språk, så kan du ha så mange tilleggspråk du ønsker, uten tillegg i prisen. De besøkende på siden din kan velge språk ved å klikke på flagg eller klikke på navnet på det ønskede språket.

Hvordan oversetter du?
Når sidene dine på det nye språket er satt opp så kan du enkelt klikke deg inn på de nye sidene og legge inn teksten på det ønskede språket.
Med et enkelt klikk kan du også kopiere over all tekst fra den norske siden til siden for det nye språket, slik at du kan se begge tekstene samtidig. Det gjør det enklere å oversette.

De flerspråklige sidene dine blir laget ved hjelp av WPML.