Det har blitt så god barnehagedekning i Norge nå at barnehager noen steder faktisk må konkurrere om barna. I den forbindelse skaffer flere og flere barnehager seg egen hjemmeside. Det er viktig å være på nett og vise frem barnehagen fra sin beste side, spesielt i tiden før søknader og opptak.

Hjemmesider er viktig for å gi beskjeder til foreldre, media eller andre som har spørsmål. En tommelfingerregel er at jo mer info du har på nettsiden, jo færre telefoner får du om de samme spørsmålene hele tiden. Du sparer tid og personale på å slippe å svare på unødvendige telefonhenvendelser.

Foreldre sitter gjerne på nettet og søker etter barnehager. Hvis de finner gode kandidater der vil de henvende seg og søke plass i disse barnehagene først. Derfor er det viktig at alle barnehager som konkurrerer om barna har en hjemmeside og viser seg frem på beste måte.

En typisk hjemmeside for en barnehage inneholder generell info om barnehagen, bilder og tekst om de ansatte, praktiske opplysninger, vedtekter og annet som er viktig å vise frem. Mange har også en egen nyhetsside hvor det legges ut referat fra turer og arrangementer.

I tillegg har ofte barnehagehjemmesider egne undersider som er passordbeskyttet, dette er gjerne undersider som er dedikert hver enkelt avdeling i barnehagen. Dette for at barnehagen ofte legger ut informasjon som kun angår foreldre og ansatte. Bilder av barn og bilder fra turer m.m. legges ofte ut på slike passordbeskyttede undersider, det samme gjelder program for den enkelte avdeling.

Lykke Media lager rimelige hjemmesider til barnehager. Det er det vel verdt, det øker sjansen for å få fylt opp alle plassene betraktelig.