Når du har nettsider, hvorfor skal du eller andre i firmaet skrive masse der om det man driver med? Jo, det er to hovedgrunner til det.

For det første vil du at de som besøker sidene skal forstå 100% hva dere driver med eller hva slags varer dere kan levere.  Hvis ikke de besøkende skjønner dette etter ganske kort tid på nettsiden vil de forsvinne og lete etter andre sider som de lett forstår. Det betyr tapte salg og tapte inntekter for deg eller firmaet du jobber i. Det skal vi ikke ha noe av 🙂

For det andre vil masse relevant tekst fortelle Google hva dere driver med. Google er helt avhengig av tekstinnhold på sidene for at de skal skjønne hva du og firmaet ditt holder på med. Mye relevant tekst kan gjøre at Google syns dere er viktige innenfor feltet dere holder på med og hvis Google tror at dere er viktige vil de rangere dere høyere opp på søkeresultatene sine når folk søker etter noe innenfor feltet deres.

Et eksempel kan være et budfirma som ønsker å komme høyt på søk når folk søker på «budfirma Horten». Da hjelper det ikke å kun ha tekst på sidene som forteller om «vi leverer» eller «utkjøring av pakker». Dette firmaet må ha tekster som «Vi er et budfirma i Horten» eller «Levere pakker i Horten? Vårt budfirma tar oppdraget». Altså, tekstene må ta utgangspunkt i det aktuelle ordet eller frasen som firmaet ønsker å rangere bra på.

Så det lønner seg å lage masse god tekst til nettsidene, det vil du bare tjene på.

Hvis du ikke vil eller kan skrive tekster selv så leverer Lykke Media tekster innen alle kategorier. Kontakt oss hvis du er interessert i å bruke oss til å lage tekster til nettsidene dine. Priser er fra kr 550.-+ MVA pr. nettside.