Internett har gitt oss nye muligheter, men også noen problemer. Vi skal se litt nærmere på to områder hvor nettet medfører nye utfordringer. Det første er særlige utfordringer man må være oppmerksom på når man skal sende jobbsøknad som e-post. Det andre er hvordan ens tilstedeværelse på nett kan være med på bedre eller ødelegge ens muligheter på arbeidsmarkedet. 

Bruk e-post bevisst

I dag er det ganske vanlig at arbeidsgivere ber om å få jobbsøknaden tilsendt på e-post. En bør være oppmerksom på at alle plattformer har sine sterke og svake sider og at nettet er et medium som har sine særegenheter. Sender man en søknad på e-post vil det vanligvis se litt rart ut om man bare kopierer og putter en søknad inn i tekstfeltet på mailen. mange mennesker velger å få hjelp til å skrive jobbsøknader som passer til forskjellige medier.

E-posten innfører muligheten for et ekstra nivå i søknaden. En god løsning er derfor en relativ kort e-post på et par linjer der man fortelle hvilken stilling man søker. Selve jobbsøknaden, CV-en og eventuelle attester er da vedlegg som legges ved e-posten. 

En bør også være oppmerksom på at forskjellige maskiner, programmer og skjermoppløsninger kan ødelegge en pent oppført jobbsøknad eller CV. En løsning er å bruke Adobe PDF slik at man kan opprette PDF dokument. Da unngår man formateringen endres med uheldige resultater både for skrift og eventuelle bilder og figurer. En søknad hvor deler av skriften faller utenfor siden er nesten garantert å mislykkes. 

Vær varsom med hva du legger ut

I dag er de fleste aktive på nettet. Det vil si at potensielle arbeidsgivere lett kan finne ut ganske mye om en person. I mange tilfeller vil er par tastetrykk kunne gi mer og ofte en annen informasjon enn det som blir presentert i jobbsøknaden. 

En undersøkelse fra Nordic Media Team fra 2012 viser at 88 prosent av norske arbeidsgiverne og rekrutteringsbyråer benytter seg av sosiale medier i forbindelse med ansettelser og rekruttering. 

Den samme undersøkelsen viser at hele 95 prosent svarte at de alltid eller som regel gjør et nettsøk på kandidaten når de vurderer en jobbsøknad. 

Den økte bruken av sosiale medier i rekrutteringsarbeider medfører at arbeidssøkere bør være bevisst på sin «digitale identitet», og vise seg fra sin beste og mest profesjonelle side også i nettsamfunn og sosiale medier. Dette gjør det spesielt viktig å skille tydelig mellom det personlige og private og det profesjonelle og offentlige. Uansett skal man være oppmerksom på at hva man har liggende på nettet kan være med å avgjøre en framtidig skjebne. 

Hva man har liggende på nettet kan selvsagt også kunne virke positivt. Det er ingenting i veien for å dele hva man liker å gjøre på fritiden eller hvilke hobbyer og interesser man har.

Opplysninger som viser personlige interesser, kan tvert imot slå positivt ut. Slike opplysninger kan være med på å skape et sammensatt og ekte bilde av en person, og de kan i beste fall også gjøre at man har sammenfallende interesser med den som skal rekruttere en. 

I en artikkel hos nyhetsbyrået Reuters omtales flere metoder for hvordan man tweeter, blogger og nettverker seg til en ny jobb.

Oppsummering

Internett er kommet for å bli enten vi liker det eller ikke. Den har enorm innflytelse på oss og måten vi søker på jobber. Husk at det er gode løsninger for hvordan du kan sende jobbsøknad via e-post direkte til en arbeidsgiver, selv om det har blitt mer og mer vanlig å bruke en plattform som Finn.no, Karriere.no også videre.