Lykke Media AS har laget ny nettside på ipenger.no, en side hvor den besøkende kan låne penger fra forskjellige finansinstitusjoner og banker.

Oppdraget var å lage en nettside hvor brukeren velger mellom fire lånetilbud.

Å låne penger kan oppleves som stressende, derfor er nettsiden laget med store nøytrale bakgrunnsbilder for å fremheve nøytralitet i forhold til emnet økonomi, og for å skape en behagelig og trygg opplevelse av det å fylle ut lånesøknader.

Penger er et tema i tiden og på et annet oppdrag har vi har laget en nettside om gjeldsproblemer.