Lykke Media har laget nettside for nettstedet Lån.

Nettstedet Lån ligger på domenet lån.priv.no og leverer artikler og økonomiske tips i alle kategorier. Lykke Media har lagt opp siden på en slik måte at den blir lett å forstå samtidig som reklamen skal konvertere best mulig og dermed gi størst mulig inntekt av reklamen.

Reklamen omhandler lån, forbrukslån og kredittkort samt andre temaer innen økonomi. Dette er en nisje som har sterk konkurranse og dermed er det viktig å gjøre nettstedet brukervennlig slik ta de besøkende blir lengst mulig tid på siden.

Penger er et tema i tiden og på et annet oppdrag har vi har laget en nettside om gjeldsproblemer.