På denne siden som selger GPS-sporing så har vil lagt inn produkter samt en artikkel om hvordan GPS-tracking fungerer. Produktene vises på en mest mulig oversiktelig måte og under sporingsenhetene er det lagt inn en artikkel slik at de besøkende på siden skal kunne lære om hvordan GPS fungerer og hva man kan bruke slik sporing til.

Som eksempel forteller artiklen om de to typene GPS-trackere:

«GPS-tracker som er fastmotert: dvs. en tracker som fastmonteres permanent på en ting eller gjenstand og kobles til tingens strømforsyning eller batteri, hvis tingen har det. Brukes ofte på biler, motorsykler, scootere, campingvogn, båt osv. Trackeren er koblet til batteriet i kjøretøyet og lades under kjøring.»
«Flyttbar GPS-tracker: dvs. en flyttbar tracker, der man har behov for å spore gjenstander eller en person i en kort periode. Denne typen trackere ikke er knyttet til strømforsyningen, og den må lades opp manuelt.»

Denne type artikler og informasjon gir kunden viktig info og god info kan hjelpe til med å få kunden i kjøpsmodus.