Vi har levert nettside på proxyhustle.com. Eieren av domenet ønsket en rimelig nettside som samtidig skulle være enkel å navigere på. Temaet på nettsiden er alt som handler om VPN.

Type innlegg på siden sees her: https://proxyhustle.com/vpn-for-bedriftene/

Eksempel og utdrag:

… Bedriften sitter plutselig i en vanskelig situasjon. Dersom verdifulle opplysninger kommer på avveie, så kan det virke ødeleggende på dem. Hvilke tiltak kan bedriften gjøre? Har de allerede intranett? Så kan ikke bedrifter bare bruke et intranett? Intranett er et internt nett som fungerer kun for de ansatte, administrasjon også videre. Dette er en løsning de fleste bedrifter uansett vil ha. Her kan viktig data deles med de som er ansatte uten at uvedkommende får tilgang. 

Det er flere ting et VPN gjør for deg som nettbruker. Foruten at man slipper å fundere på om man blir overvåket av naboen eller etterretningstjenesten, så vil man få en stabil tilgang uansett hvor man befinner seg. Privat wi-fi er greit, men hva med når du er langt hjemmefra. Der kobles man som regel opp mot nærmeste nett, noe som igjen gjør det usikkert hvor mye som forblir privat.

VPN er foreløpig den sikreste løsningen for bedrifter som ekspandere og er avhengig av å holde bedriftsopplysninger konfidensielt. Det er ikke bare snakk om bedriftens hemmeligheter, men også personvernet til de ansatte. …