Vi har levert nettside på prosjektinternett.com. Eieren av domenet ønsket en rimelig nettside som samtidig skulle være enkel å navigere på. Temaet på nettsiden er alt som handler om alt mulig rart på Internett. Designet og logo for nettsiden er laget av oppdragsgiver og vi har kodet det i WordPress etter beskrivelse av oppdraget.

Type innlegg på siden sees her: https://prosjektinternett.com/hva-har-internett-gjort-med-var-tilgang-pa-kreditt/

Eksempel og utdrag:

… Man kommer ikke unna at denne utviklingen ikke har vært heldig for veldig mange nordmenn. Det sitter ganske mange unge nordmenn mellom 25 og 40 år med svært høy forbruksgjeld. Dette er et resultat av at kreditt har vært så tilgjengelig at folk har lånt på impuls flere ganger. Til slutt så blir totalsummen så høy at man gir opp. 

Selv om mange anser internetts begynnelse for å være tidlig på 1990-tallet, er det betraktelig eldre enn som så. Opprinnelig ble internetts grunnleggende infrastruktur og teknologi etablert så tidlig som på 1960-tallet, men det var da langt igjen til det internett vi kjenner i dag.

Nå skal vi ikke bare svartmale internett sin påvirkning på lån og kreditt. For noen år siden så måtte du kanskje vente på svar en uke før banken ga deg ja eller nei. Det samme gjelder kundeservice, de aller fleste syntes det er veldig kjekt å chatte med banken sin.  …