Vi har levert nettside på banjokongen.com. Eieren av domenet ønsket en rimelig nettside som samtidig skulle være enkel å navigere på. Temaet på nettsiden er alt som handler om banjo og banjomusikk.

Type innlegg på siden sees her: http://banjokongen.com/banjoakkorder-for-nybegynnere/

Eksempel og utdrag:

… For å lære seg e-moll akkorden, må man bare gjøre om c-akkorden som er nevnt ovenfor, og i tillegg presse pekefingeren på den andre strengen og det første båndet. Da gjenstår langfingeren på den fjerde strengen. Så enkelt er det å praktisere denne akkorden. Med fingerspillet vil man også få mer liv i musikken, noe som man merker når man hører på profesjonelle banjospillere. En interessant sideeffekt av den forkortede femtestrengen er at banjoakkorder vanligvis har en note for hver streng. Det er naturlig at musikken spilt på banjo er skrevet i G som grunntone.

Grunnen til at Earl ble så viktig, var blant annet at han utviklet et fingerspill bestående av å slå an strengene med tre fingre i en omvendt posisjon. Denne stilen som fikk navnet ”Scruggs-stilen”, fikk også stor innflytelse på bluegrass og country-musikken som skulle komme. Slik musikk ble etter hvert mer og mer populær i det amerikanske miljøet. Senere har de også hatt stor innflytelse på banjospill over andre deler av verden også. …