Vi har levert nettside på kunstigintelligens.org. Eieren av domenet ønsket en rimelig nettside som samtidig skulle være enkel å navigere på. Temaet på nettsiden er alt som handler om kunstig intelligens. Designet og logo for nettsiden er laget av oppdragsgiver og vi har kodet det i WordPress etter beskrivelse av oppdraget.

Type innlegg på siden sees her: http://kunstigintelligens.org/simulering-av-nevrale-nettverk/

Eksempel og utdrag:

… Rene Descartes berømte utsagn «Jeg tenker altså er jeg» (Cogito, ergo sum på latin), omhandler mer bevissthet enn intelligens. I dagens filosofi er bevissthet som regel forstått som en erfaring av hvordan det er å være i en gitt tilstand. Spørsmålet blir da om vi kan lage kunstig bevissthet, det vil si bevissthet manifestert i ikke-biologisk materiale.

Ettersom ingen helt vet hva intelligens er, eller hva forholdet er mellom intelligens og bevissthet finnes det også mange tilnærminger til kunstig intelligens. Forskning omkring kunstig intelligens kalles ofte AI-forskning, en forkortelse for det engelske Artificial Intelligence.

Nevrale nettverk var i begynnelsen sett på som noe som skulle løse alle problemene med programmert AI og gi oss ekte kunstig intelligens. Utviklingen har gått langsommere enn en først antok slik at fullverdig kunstig intelligens fortsatt er en utopi. Til nå har nevrale nettverk vist seg særlig egnet til gjenkjenningsoppgaver. Det gjelder så vel språk som bilder. Dessuten er nevrale nettverk godt egnet for å løse klassifiseringsoppgaver. …