Vi har levert nettside på romturisme.com. Eieren av domenet ønsket en rimelig nettside som samtidig skulle være enkel å navigere på. Temaet på nettsiden er alt som handler om turisme i verdensrommet. Designet og logo for nettsiden er laget av oppdragsgiver og vi har kodet det i WordPress etter beskrivelse av oppdraget.

Type innlegg på siden sees her: http://romturisme.com/virgin-galactic/

Eksempel og utdrag:

… Virgin Galactic er ett av mange private selskaper som satser på romturisme og salg av romtjenester. Selskapet er en del av Virgin Group som omfatter en rekke aktiviteter blant annet konstruksjon av fly, raketter og satellitter. Det store tilbakeslaget kom i 2014 da romferjen Enterprise eksploderte under utprøving av at nytt drivstoff og en av pilotene mistet livet. Virgin Galactic fikk massiv kritikk for ikke å ta sikkerheten alvorlig etter denne ulykken. Arbeidet fortsetter imidlertid og man har fortsatt håp om å komme i gang med kommersielle flyvninger i løpet av et par år. Den nye romferjen VSS Unity har gjort flere vellykkede testflyvinger allerede.

Spaceport Sweden er et selskap som ønsker å kommersialisere romturisme innen få år, og dermed bli Europas inngangsport til verdensrommet. Fra Kiruna, over ti mil nord for Polarsirkelen, planlegges et prosjekt som kan endre hvordan folk flest ser på planetene og universet generelt. …