Vi har laget nettside til Torgard Monument, som leverer gravsteiner av høy kvalitet, i naturstein og andre steintyper.

Vi laget nettsiden og med egne ord presenterer de seg slik:

Vi er en leverandør av gravmonumenter som kan tilby noe ekstra sammenlignet med det å velge et gravminne direkte fra en katalog. Det er ofte flere familiemedlemmer som ønsker å være til stede samtidig ved valg av gravstein. Derfor tilbyr Torgard Monument visning i utstillingen etter avtale, og mange velger å komme hit på kveldstid. Torgard Monument har kveldsåpen utstilling samt åpent på helgedager etter avtale. Torgard Monument ønsker også å gi personlig veiledning ved valg av gravstein og eventuelt utstyr.

Sammen med kunden setter vi gjerne opp navn med datoer i forskjellige skrifttyper og prøver oss frem til vi finner den beste løsningen. Inngravering av personlige skisser og tegninger på gravsteiner en av flere spesialiteter. Ved bearbeiding av gamle gravmonumenter så møter vi gjerne kunden på kirkegården slik at vi sammen kan se på hva som skal gjøres. Omsliping og gjenbruk av en eksisterende gravstein som kan ofte være en like god løsning sammenlignet med å kjøpe en ny gravsten.