Hvis du ser til høyre på denne siden så ser du bilder som skifter automatisk. Det du ser er et såkalt slideshow.

Et slikt slideshow kan alle kundene våre få på sidene sine.

Det er både nyttig og tøft og gir en fin opplevelse for den besøkende. Har du produkter eller tjenester du ønsker å promotere litt ekstra så legg dem i et slideshow slik at de besøkende på siden din får muligheten til å se flere produkter enn det de ellers ville ha sett.

Slideshowet kan legges inn på forskjellige sider og med forskjellige bilder på hver side så mulighetene er store.

Her er et eksempel på slideshow: