Jeg har jobbet med Lykke Media i snart ett år nå og det er det mest spennende året jeg har hatt på Internett siden jeg startet opp.

Alle kundene, alle som har jobbet for Lykke Media, alle utfordringene, alt har vært morsomt og bra. Det har vært korte frister og lange dager ja, men også noen lange frister og korte dager. Akkurat slik det skal være. Et utrolig variert og lærerikt arbeide.

Og med alle de gode tilbakemeldingene fra fornøyde kunder så kan ikke jeg forlange mer. En bedre start med Lykke Media kunne jeg ikke fått, og dette vil vare i nøyaktig 29 år til. Da er jeg 70 og skal pensjonere meg.

Livet er godt, Tonny Kluften