Sikkerhet og trygghet på nettet er viktig, både når det gjelder hjemme-pc og servere for hjemmesider.

Hacking og andre typer internettkriminalitet minimaliseres ved å bruke en solid serverleverandør.

Lykke Media lar en av europas største serverleverandører drifte serverne som kundene er på. Slik sikres en stabil drift med minimal nedetid. Nettsider skal ikke være nede, det kan føre til tap av kunder.

Backup

Alt innhold på hjemmesidene ligger på to hardisker samtidig og det blir tatt backup hver dag. Slik kan ingenting mistes. Dette gjelder også epost. Et av de viktigste verktøyene på nett i dag er epost og derfor er du sikret dobbelt med backup hvis du velger Lykke Media som leverandør.